O akciji

Z akcijo #nulapet promoviramo možnost, ki jo ima vsak, ki plačuje dohodnino v Sloveniji, da lahko do 0,5 % svoje dohodnine nameni nevladnim organizacijam.

Vsak davčni zavezanec lahko izbere do največ pet organizacij in s tem pol odstotka svoje dohodnine nameni za njihovo delovanje. Takšna donacija ga nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v proračun. Gre za nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, zato z donacijo prispevamo k boljši požarni varnosti, ki nam jo zagotavljajo prostovoljna (nevladniška) gasilska društva, k več paketom pomoči za ljudi, ki živijo v revščini, za več postelj za brezdomce, za počitnice otrok revnih, za lokalni šport in kulturo ...
 

Zakonodaja


Zakonsko podlago za donacije predstavljata 142. člen Zakona o dohodnini in Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije.

Seznam tistih, ki jim je mogoče doniratii, določi vlada na predlog Ministrstva za finance; in sicer vsako leto do 31. julija za leto, za katero se namenja dohodnina.1

Možnost donacije imate vsi, ki oddajate dohodninsko napoved. Posamezni organizaciji/upravičencu lahko namenite 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine. Skupaj pa največ petim upravičencem. To lahko storite kadarkoli preko sistema eDavki ali pisno oziroma ustno na zapisnik pri finančnem organu. Na tej spletni strani so predstavljene tudi vse možnosti, kako lahko to storite.


Zanimivi podatki


Leta 2015 je bilo podanih 414.697 zahtev za doniranje dela dohodnine, od tega je bilo dejansko izvedenih zgolj 313.587 donacij oziroma 75,6%. Ostale zahteve za doniranje (teh je 24,4%) niso bile izvedene, ker so jih podali zavezanci, ki v 2015 niso plačali dohodnine. Skupen znsek donacij je sicer znašal cca. 4,0 milijona eurov, ki se je porazdelil med 4.814 prejemnikov. Od vseh organizacij, ki so bile upravičene do dohodninskih donacij (to so poleg nevladnih organizacij tudi sindikati, politične stranke in verske skupnosti), jih 859 ni prejelo niti ene same donacije. Nevladne organizacije pa so prejele okoli 94,3 % vseh doniranih sredstev oziroma 3,77 milijona eurov.


Kontakt


Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na Centru za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS.

T: +386 1 542 14 22
F: +386 1 542 14 24
Elektronska pošta: info@cnvos.si
 

____________________________________________________________________________________

1Uvrstitev na seznam upravičencev do donacij
Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini lahko rezident zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnih koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Za splošne koristne namene se štejejo humanitarni nameni, nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna.
Več informacij o tem, kakšni so pogoji ter o samem postopku uvrstitve na seznam objavljamo v rubriki "
Za nevladne organizacije".
(
nazaj na tekst)


 
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke